Zoeken
  • Beau Herder

Visie? Missie!

Het vormen, uitwerken en opschrijven van een visie


Het starten van een eigen bedrijf ervaar ik als een leuke uitdaging waar ik veel energie van krijg.

Ook zorgt het ervoor dat ik me in onbekende situaties, rollen en plekken begeef. Het spreek vaardigheden aan die ik al jaren gebruik voor mijn werk, maar vraagt ook vaardigheden, kennis en lef die ik nooit eerder heb moeten aanspreken.

Het vormen van een visie en missie voor mijn bedrijf zijn voor mij nieuw. Vooral het ervaren van de vrijheid hierin, maar ook de onzekerheid hierover zijn verrassende ontdekkingen.


Het systeem is er grotendeels op ingesteld dat het onderwijs als taak heeft leerlingen een bepaalde kennisbasis bij te brengen en dat vervolgens gecontroleerd moet worden of en in welke mate dit is gelukt. Deels word t door deze controle de kwaliteit van jouw onderwijs als school bepaald.

Naar mijn idee sluit deze manier van kijken naar onderwijs niet aan op de huidige samenleving. Deze visie op onderwijs is er op gebaseerd dat jij als leerkracht alle kennis in huis moet hebben en deze leerlingen moet bijbrengen in een klas met een veilig pedagogisch klimaat.

Bijvoorbeeld:

Vroeger op mijn basisschool (een Montessorischool) hadden wij een klas met het Montessorimateriaal. Mooie, opbouwende leerlijnen en materialen en mijn leerkracht maakte regelmatig ook zelf aanvullende werkjes voor in de klas. Een groot deel van deze materialen maakte ik, of kon ik pas maken, na een lesje. Ik had mijn leerkracht nodig om te kunnen leren, want daar was de kennis.

Momenteel gaan de technologische ontwikkelingen zo snel, dat we amper kunnen bijhouden wat er allemaal gebeurt. Laat staan dat we dan alles ook nog eens begrijpen en kunnen uitleggen. Het onderwijs doet zijn best om hierin mee te groeien, maar dat lukt nog niet echt. Het systeem werkt niet echt mee, lijkt het. De technologie is duur, de nadruk op de visie op onderwijs ligt op kennis en leerkrachten hebben niet allemaal dezelfde kennis in huis op dit gebied.

De situatie dat de leerkracht, zeker op dit gebied, vaak minder weet dan de leerling is ontstaan. Leerlingen hebben nu niet alleen op dit gebied meer kennis, maar technologie geeft hen ook de macht om meer kennis te vinden dan ooit tevoren. Kennis die ik vroeger niet of mondjesmaat als kind heb meegekregen.

Kind zijn in deze tijd is een hele andere ervaring dan 30 of 20 jaar geleden.

Natuurlijk geldt dit niet voor alle leerkracht en niet voor alle leerlingen op het moment, maar dit is een ontwikkeling die langzaamaan duidelijk wordt.


Dit brengt mij tot mijn visie (en kennelijk ook de missie) van Beaubot.

Ik vind dat wij als leerkrachten een andere rol moeten nemen. Wij worden de coaches van de toekomst. Kennis is niet meer onze handel, maar kinderen leren wie ze zijn, wat ze willen leren en ze helpen hun doelen te bereiken. Dat is de toekomst van ons vak en mijn bedrijf.


Ik wil leerkrachten helpen om leerlingen uit te dagen om uit te zoeken wie ze zijn en hun vaardigheden te ontwikkelen die hen zal helpen om de juiste, benodigde kennis te vinden in onze grote wereld. Ik hou nog steeds van lesgeven en geniet nog elke dag van het werken met kinderen, dus ook leerlingen coachen op het gebied van deze vaardigheden hoort wat mij betreft bij de missie van Beaubot. Samen sterk op weg naar de toekomst. Vaardigheden voorop in ons onderwijs, in plaats van kennis.

20 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Het is al een tijdje geleden dat ik iets nieuws heb gedaan. Iets waar ik vol in wil investeren ook al weet ik nog niet wat het zal opleveren. Iets waarin ik echt geloof en achter sta. Hier is het dan.